Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”

ogłosiła nabór wniosków  o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dwóch konkursach:

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze EGO
  2. Rozwijanie działalności na obszarze EGO

Nabór wniosków będzie odbywać się w dniach 27 maja br. do 14 czerwca br.

Osoby zainteresowane uzyskanie wsparcia zapraszamy na szkolenia konsultacyjno-doradcze organizowane w trzech powiatach:

  1. Powiat gołdapski (gminy: Banie Mazurskie, Gołdap, Dubeninki), szkolenie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich, ul. Sportowa 2 w dniu 23 maja o godz. 11.00
  2. Powiat ełcki (gminy: Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy), szkolenie odbędzie się w Prostkach w Domu Spotkań z Kulturą, ul. 1 Maja 34 w dniu 31 maja o godz. 10.00
  3. Powiat olecki (gminy: Kowale Oleckie, Świętajno, Wieliczki, Olecko), szkolenie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieliczkach, ul. Lipowa 33 w dniu 31 maja o 13.30

ogloszenie

ZAPROSZENIE