Walne Zebranie Lokalnej Grupy Działania „Lider w EGO”

W „Mazurskim Dworze” w Siejniku koło Olecka 19 grudnia br. odbyło się walne zebranie członków Lokalnej Grupy Działania „Lider w EGO”.

Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” Jarosław Franczuk po przywitaniu zebranych przywitał szczególnie serdecznie nowych włodarzy samorządów, członków Stowarzyszenia, Panów: Burmistrza Olecka Karola Sobczaka, Rafała Wilczewskiego – Wójta Prostek i Janusza Zakrzewskiego – Wójta Świętajna.

Głównym punktem programu zebrania było uzupełnienie składu komisji rewizyjnej oraz informacja o realizacji wskaźników produktu, który LGD miał osiągnąć do końca tego roku. Prezes Jarosław Franczuk poinformował, że nie ma zagrożeń dotyczących naliczenia kar z tytułu niezrealizowania wskaźników określonych w § 8 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną.

Nowymi członkami komisji rewizyjnej, wybranymi w tajnym głosowaniu, zostali: Pan Tomasz Skrocki – Przewodniczący oraz Pan Janusz Zakrzewski.

Pan Tomasz Skrocki jest przedstawicielem OSP Lenarty (pełni funkcję Prezesa OSP), Pan Janusz Zakrzewski jest przedstawicielem gminy Świętajno (Wójt Świętajna).

Ze względu na świąteczny charakter spotkania przedstawicielom samorządów wręczono statuetki, przypominające o udziale w naszym stowarzyszeniu, a wszyscy obecni otrzymali firmowe kalendarze.

Walne Zebranie Lokalnej Grupy Działania „Lider w EGO”