Spotkanie szkoleniowo-informacyjne, 13-14 grudnia 2018

W dniach 13-14 grudnia odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne w zakresie działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich 2014-2020.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego oraz przedstawiciele Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z Dyrektorem Jarosławem Sarnowskim na czele.

Pierwszego dnia  zaprezentowała funkcjonowanie Biura Regionalnego naszego województwa w Brukseli jego dyrektor – Małgorzata Wasilenko, z kolei o działaniach koordynowanych przez Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich mówiła Kierownik Projektów Zespołu ds. Zarządzania i koordynacji horyzontalnej Europejskiej Sieci w Brukseli Katarzyna Panfil.

W dalszej części przedstawiciele LGD-ów zaprezentowali dobre praktyki. Prezes LGD Lider w EGO zaprezentował kilka zrealizowanych projektów, które mogą przyczynić się do rozwoju obszarów poprzez nowe usługi, transfer nowoczesnej technologii oraz podniesienie kwalifikacji mieszkańców.

Bardzo ważne było wystąpienie Kierownika Biura Płatności Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Edwarda Turowskiego. Przedstawił zasady rozliczania wniosków o płatność oraz wypłacania środków pomocy dla poddziałań 19.2, 19.3,19.4.

W kolejnym dniu o współpracy w zakresie promocji lokalnych produktów i usług z naszego regiony przeprowadziła warsztaty Wiesława Alicja Bojarska –  Zastępca Dyrektora Rozwoju Obszarów Wiejskich, a o znakowaniu szlaków turystycznych mówiła Anna Jaroszuk – Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki i Sportu.

W załączniku:

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne, 13-14 grudnia 2018