Wyniki oceny operacji i dokumenty z posiedzenia Rady, które odbyło się 24 października 2018 r.

Informujemy, że zakończyła się procedura oceny i wyboru operacji złożonych w naborze nr 1/2018 z zakresu wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR, Cel ogólny 1 LSR: Rozwój lokalnej gospodarski LGD „Lider w EGO” w oparciu o zasoby obszaru do 2023 r., Cel szczegółowy 1.2.: Rozwój przetwórstwa i wsparcie produktu lokalnego, Przedsięwzięcie 1.2.2.: Wspieranie współpracy przedsiębiorstw lokalnych.

W załącznikach protokół oraz listy z wyborem operacji.

Wyniki oceny operacji i dokumenty z posiedzenia Rady, które odbyło się 24 października 2018 r.