Posiedzenie Rady

W związku z zakończeniem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałalnia 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z zakresu wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR , Cel ogólny 1 LSR: Rozwój lokalnej gospodarski LGD „Lider w EGO” w oparciu o zasoby obszaru do 2023 r., Cel szczegółowy 1.2.: Rozwój przetwórstwa i wsparcie produktu lokalnego, Przedsięwzięcie 1.2.2.: Wspieranie współpracy przedsiębiorstw lokalnych informujemy, iż w dniu 15 października 2018 roku rozpoczęła się procedura oceny i wyboru operacji.

Planowany termin posiedzenia Rady: 24 października 2018 r.

Posiedzenie Rady