W dniu 29 grudnia 2017 r. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Łącznie złożono 33 wnioski.

  • Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze EGO – 19 wniosków
  • Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna i rekreacyjna – 5 wniosków
  • Dbałość o obiekty kultury i zabytki na terenie LGD „Lider w EGO” – 1 wniosek
  • Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej – 5 wniosków
  • Inicjatywy lokalne na rzecz kapitału społecznego i dziedzictwa lokalnego – 2 wnioski
  • Podnoszenie wiedzy na rzecz ochrony środowiska i zmian klimatycznych – 1 wniosek
  • Wspieranie współpracy przedsiębiorstw lokalnych – 0 wniosków
Nabór wniosków o dofinansowanie zakończony