13 listopada 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Lasecznie, Gmina Iława, zorganizowano uroczystość podpisania umów o przyznaniu pomocy w zakresie działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Podpisanie umów o przyznaniu pomocy z Beneficjentami w zakresie działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Umowy w imieniu Samorządu Województwa podpisują Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Sylwia Jaskulska Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Z naszego obszaru dofinansowane operacje to m.in. budowa nowoczesnego Ośrodka diagnostyki chorób i terapii zwierząt – Przychodnia weterynaryjna Sanitas – operacja realizowana w ramach rozwoju działalności gospodarczej oraz powstanie nowego przedsiębiorstwa – rozpoczęcie działalności gospodarczej pod nazwą Elektronika samochodowa.

Gospodarzem uroczystości było LGD Łaczy Nas Kanał Elbląski. Wydarzeniu towarzyszyła ciekawa oprawa artystyczna.

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD „Lider w EGO”