W dniu wczorajszym, tj. 28 grudnia 2016 r. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wpłynęło łącznie 80 wniosków

  • Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze EGO – 28 wniosków
  • Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze EGO – 18 wniosków
  • Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna i rekreacyjna – 14 wniosków
  • Dbałość o obiekty kultury i zabytki na terenie LGD „Lider w EGO” – 8 wniosków
  • Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej – 3 wnioski
  • Inicjatywy lokalne na rzecz kapitału społecznego i dziedzictwa lokalnego – 9 wniosków
  • Podnoszenie wiedzy na rzecz ochrony środowiska i zmian klimatycznych – 0 wniosków
Zakończenie naboru wniosków