W związku ze zbliżającym się naborem wniosków, który planujemy na grudzień tego roku przeprowadziliśmy spotkania informacyjne w każdej z gmin naszego obszaru. Łącznie w 12 spotkaniach udział wzięło około 150 osób potencjalnie zainteresowanych uzyskaniem wsparcie w ramach PROW 2014-2020. Uczestnicy otrzymali informację na temat możliwości i warunków pomocy, ale również na temat zobowiązań jakie czekają beneficjentów programu. Decydując się na ubieganie się o środki należy dokładnie zapoznać się z tą kwestią.

Dziękujemy uczestnikom za miłą atmosferę i aktywność, samorządom za pomoc w zorganizowaniu spotkań.

Spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy